H & B INTERTEX CO.,LTD.

นโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล


เราดำเนินงานการด้วยนโยบาย คิดบวก ที่ว่า "ทุกอย่างเป็นไปได้โดย H & B" เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและบริการยอดเยี่ยม ที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญและชำนาญ  ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ  ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตด้วยความจริงใจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  ดังนั้นแนวความคิด "ความสุขและความสวยงาม" จึงเป็นหลักขององค์กรเรา  สิ่งที่เป็นรากฐานให้ H&B ใช้ดำเนินการภายใต้นโยบายคุณภาพของ ISO 9001:2008 มีดังนี้


บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์  จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นและตุ๊กตาผ้าขน,ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน,และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์. เราพยายามใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ในการพัฒนาบริษัทของเรา ตามมาตรฐานการจัดการความรุดหน้า ดังนี้:


  • เราจะออกแบบและพัฒนาสินค้าตามข้อตกลงกับลูกค้า
  • เราจะดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
  • เราจะกระจายทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยเฉพาะบุคลากรที่เพียงพอและพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะพัฒนา ตรวจสอบและประเมินทุกขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
  • เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการ และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
  • เราจะสื่อสารและบอกต่อซึ่งนโยบายและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบการจัดการกับพนักงานที่ เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้ เราจะสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการและเสนอความ เห็นต่อนโยบายคุณภาพ