H & B INTERTEX CO.,LTD.

ความปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล

 

H & B ดําเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดมากในการดำเนินการทั้งหมด  และสินค้าที่ผลิตทุกชิ้นจะมีคุณภาพทัดเทียมหรือมากกว่าการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล  ดังนั้นเราสามารถที่จะมั่นใจ ในการจัดส่งสินค้า ที่มีความปลอดภัยได้ตามต้องการของลูกค้าเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด  ซึ่งเป็นข้อกำหนดความปลอดภัยในของเล่น ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรายการ เป็นไปตามข้อ กำหนดรายละเอียดความปลอดภัยของ กฏเกณฑ์ความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วไป  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเล่น  ASTMF963